Příspěvky do časopisu Tvar

05.03.2012 15:37

S literárním čtrnáctideníkem Tvar jsem spolupracovala po celý rok 2011. Společně s Vladislavou Kuchtovou jsme se dělily o rubriku Mezi žánry, zabývající se přesahy literatury do výtvarného umění a naopak.

Mé články pojednávaly o literárních dílech výtvarných umělců od starší generace až po autory současné.

—————

Zpět