Tvar

05.03.2012 15:37

Příspěvky do časopisu Tvar

S literárním čtrnáctideníkem Tvar jsem spolupracovala po celý rok 2011. Společně s Vladislavou Kuchtovou jsme se dělily o rubriku Mezi žánry, zabývající se přesahy literatury do výtvarného umění a naopak. Mé články pojednávaly o literárních dílech výtvarných umělců od starší generace až po...

—————

05.03.2012 15:36

Martin Kuriš: Navarana

      Martin Kuriš: Navarana Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, 2010                   Martin Kuriš (*1973) je absolventem oboru malby na pražské Akademii...

—————

05.03.2012 15:34

Adolf Hoffmeister: Poprava-Pissoir

      Adolf Hoffmeister: Poprava – Pissoir Praha: Dilia, 1991                   Pokud bychom o někom v rámci české kulturní scény mohli říci, že byl skutečně renesanční osobností, byl...

—————

05.03.2012 15:32

Milena Slavická: Povídky jamrtálské

    Milena Slavická: Povídky jamrtálské Praha: Torst, 2010                   Literárně aktivní nejsou na výtvarné scéně pouze umělci, ale také teoretici a historici umění (přestože jich je o mnoho...

—————

05.03.2012 15:31

Jiří Kolář: Prométheova játra

    Jiří Kolář: Prométheova játra Praha: Československý spisovatel, 1990                   Jiří Kolář (1914 – 2002) patří k našim nejvýznamnějším výtvarným osobnostem dvacátého století. Po...

—————

05.03.2012 15:30

Petr Nikl: Lingvistické pohádky

    Petr Nikl: Lingvistické pohádky Praha: Meander, 2006   Petr Nikl (*1960) je umělcem téměř renesančního typu. Věnuje se výtvarnému umění, hudbě, divadlu, fotografii a vydávání autorských knih, převážně pro děti.  Na výtvarné scéně začal Nikl jako malíř a grafik....

—————

05.03.2012 15:28

Vladimír Preclík: Smírčí kameny

    Vladimír Preclík: Smírčí kameny Praha: Československý spisovatel, 1990               Vladimír Preclík (1929 – 2008), významný český sochař a řezbář, patřil k silné generaci výtvarných umělců tvořící...

—————

05.03.2012 15:27

Jiří Skála: Dvě skupiny předmětů

  Jiří Skála: Dvě skupiny předmětů JRP/Ringier, tranzit.org, 2010               Jiří Skála (*1976) patří k výrazným umělcům mladší generace. Věnuje se převážně konceptuální tvorbě, instalaci a videu. Mezi nejzajímavější...

—————

05.03.2012 15:25

Adriena Šimotová: Hlava k listování

    Adriena Šimotová: Hlava k listování GemaArt/OSVU, Praha 1997   „Je možné se přiblížit, to ano, ale jinak je nutné vkládat nohy do mých šlápot, které už jsou někde smazané a jinde maličko zaváté.“ Po stopách hnutí mysli Adrieny Šimotové, jedné...

—————

05.03.2012 15:19

Adolf Loos: Řeči do prázdna

  Adolf Loos: Řeči do prázdna Kutná Hora, Tichá Byzanc 2001 (2. vydání)               Adolf Loos (1870–1933) patří k nejvýznamnějším představitelům moderní středoevropské architektury [P1] přelomu předminulého a...

—————